Home

Türkiye ve Çok Katmanlı Vatandaşlık Çalıştayı

7 Çerçeve Programı, ENACT projesi altında yapılan Türkiye ve Çok Katmanlı Vatandaslık Çalıştayı, 17-18 Eylül 2010 tarihinde yapıldı. Bir çok akademisyen, sivil toplum örgütü mensupları, azınlık temsilcileri ve meslek gruplarından katılımcıların bulunduğu çalıştayda, Kimlik ve Vatandaşlık, Hukuk ve Vatandaşlık ve Avrupa ve Vatandaşlık ana başlıkları altında Türkiye de ki vatandaşlık kavramı ve uygulamalar hakkında tartışmalar  yapıldı.