Home

Avrupa Sahnesinde Türkiye Sempozyumu

Yer: Koç Üniversitesi

Tarih: 27- 28 Şubat 2009 

Katılımcılar: Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencileri

Konuşmacılar: Akademisyenler, AB Temsilcileri, Gazeteciler, Sivil Toplum Temsilcileri

Konular:
 
AB: Her yönüyle A’dan Z’ye
 • AB Tarihçesi, Kurumları ve Genişleme Politikaları
 • AB-Türkiye İlişkileri Hakkında Genel Bilgi
 • Lizbon Anlaşması ve AB’nin Geleceği

AB ve Türkiye’nin Dış Politikası

 • AB-Ortadoğu- Türkî Cumhuriyetler Üçleminde Türkiye
 • Kürselleşme ve AB(D)-Türkiye
 • AB Aday Ülkesi Türkiye’nin Dış Siyasi Anlayışındaki Değişim ve Beklentiler
AB ve Türkiye’de Toplum ve Devlet
 • AB ve Türkiye’de İnsan Hakları
 • AB ve Türkiye’de Din-Devlet
 • AB’deki Türk Göçmenler
 • AB ve Türkiye’de Kimlik Siyaseti (Vatandaşlık ve Etnik Çeşitlilik, Kadının Rolü vs.)
AB ve Türkiye Ekonomisi
 • AB Ekonomisi, Türkiye-AB Ekonomik İlişkiler
 • Finansal Krizin AB ve Türkiye’ye Etkileri
 • AB ve Türkiye’de Siyaset-Ekonomi Denklemi 

Web sites: http://avrupasahnesindeturkiye.ku.edu.tr

Avrupa Sahnesinde Türkiye Sempozyumu Hakkındaki Haberler